Kontakt
  Andrej Kolačkovský-Minezo
    Na hriadkach 27
    841 07   Bratislava
    tel.: +421 903419455
   
   Udalosti
   Kalkulačka mien
   Dopravu zabezpečuje
  Slovenská poštaReMax
   Nákupný košík
  Košík:je prázdny
  cena:0.00,- €
   Novinky

  Spustenie nášho nového portálu.

   Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

  Ochrana osobných údajov

             Ochrana osobných údajov
   
  Osobné údaje sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a komunikáciu so zákazníkom a sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. 
   
  Kupujúci uzatvorením kúpnej zmluvy vyjadruje svoj súhlas so spracovaním  svojich osobných údajov v databáze zákazníkov
  predávajúceho – Andrej Kolačkovský-Minezo  e-shop minezo.sk
  Kupujúci má na základe písomnej žiadosti doručenej predávajúcemu právo odstrániť osobné údaje z databázy.
  Predávajúci informácie o kupujúcom uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, hlavne v súlade so zákonom č. 428/2002 Zb., O ochrane osobných údajov.

  Podmienky ochrany osobných údajov podľa nariadenia EU 2016/679
   
  I. Základné ustanovenia
   
  1. Osobnými údajmi klienta sú meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, email
    
  2. Správcom osobných údajov podľa č. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je firma Andrej Kolačkovský-Minezo  Na hriadkach 27, 841 07 Bratislava
   
  1. . Kontaktné údaje správcu
   
               Andrej Kolačkovský-Minezo
  Na hriadkach 27                                    IČO: 32111738
  841 07 Bratislava                                   DIČ: 1025856359
  minezo@post.sk
  0903419455
   
  II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov
   
  Správca spracováva osobné údaje,   ktoré získal na základe plnenia objednávky klienta, alebo ktoré mu klient poskytol.
  III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov
  Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je  plnenie zmluvy medzi klientom a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
   Účelom spracovania osobných údajov
   je vybavenie objednávky klienta a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo vzájomného zmluvného vzťahu. Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú  nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť.
  IV. Doba uchovávania údajov
  .Správca uchováva osobné údaje po dobu piatich rokov. Po uplynutí tejto doby správca osobné údaje vymaže. Klient môže   súhlas so spracovaním údajov kedykoľvek odvolať.
  V. Prijímatelia osobných údajov
  podieľajúci sa na dodaní tovaru  na základe objednávky /pošta, kuriér/, spracovanie účtovných dokladov- účtovník a zabezpečujúci služby prevádzkovania e-shopu
  Správca nebude poskytovať a predávať osobné údaje do tretích krajín (mimo EU) ani medzinárodným organizáciám.


  VI. Práva klienta
  1.    Za podmienok stanovených v GDPR má klient právo
  •    na prístup k svojím osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
  •    na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR,  príp. obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR
  •    na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR
  •    vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
  •    na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
  •    odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III. týchto podmienok.
  Ďalej má klient právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov
  VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov
  .    Správca prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov v plnom súlade s GDPR.
  VIII. Záverečné ustanovenia
  Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára a zaškrtnutím príslušného políčka klient potvrdzuje, že je zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov, a že ich v celom rozsahu prijíma.

  Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.05.2018
   
   
  Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návštevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.